Sturz Sturz
  
Lyoness Official Partner


 
 

Sturz Financieel Advies
Zoetermeer

Altijd Helder

 

Autoverzekering

U bent als automobilist verplicht tot het minimaal afsluiten van een WA-(wettelijke aansprakelijkheid) verzekering. Deze mag u naar eigen visie aanpassen, door bijvoorbeeld het afsluiten van een volledig-casco- of een beperkt-cascoverzekering. De volledig-casco-verzekering vergoedt alle geleden schade aan uw auto en is dus bij uitstek geschikt voor nieuw aangeschafte auto’s. De WA-verzekering vergoedt alleen schade die door uw schuld is ontstaan voor medeweggebruikers. Over het algemeen zijn de verzekeringen van de diverse partijen gelijkwaardig, de premies kunnen onderling echter enorm verschillen. Wij kunnen u daarbij behulpzaam zijn en u bijna altijd een interessante aanbieding doen.
Klik hier om te berekenen wat uw autoverzekering kost.

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Wanneer derden schade lijden door uw toedoen of toedoen van uw kind of huisdier, kan het zijn dat u de geleden schade moet vergoeden. Soms kan dat fors in de papieren lopen, vandaar dat het altijd verstandig is een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, kortweg AVP, af te sluiten.
Hiermee bent u verzekerd voor schade die u als particulier, dus niet tijdens het uitoefenen van uw werkzaamheden, veroorzaakt.
Een dergelijke verzekering is helaas bittere noodzaak. Schade kan namelijk bestaan uit smartengeld, ziektekosten, inkomstenderving et cetera. Sinds de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in 1992 kunt u als particulier sneller aansprakelijk worden gesteld, reden genoeg u door ons over deze noodzakelijke verzekering te laten informeren.
Klik hier om te berekenen wat uw aansprakelijkheidsverzekering kost.

Bromfietsverzekering

U bent, net als een automobilist, als bromfietsbestuurder verplicht tot het minimaal afsluiten van een WA-(wettelijke aansprakelijkheid) verzekering. Deze mag u naar eigen visie aanpassen, door bijvoorbeeld het afsluiten van een volledig-casco- of een beperkt-cascoverzekering. De volledig-casco-verzekering vergoedt alle geleden schade aan uw bromfiets en is dus bij uitstek geschikt voor nieuw aangeschafte brom- of snorfietsen. De WA-verzekering vergoedt alleen schade die door uw schuld is ontstaan aan medeweggebruikers. De bromfietsverzekeringen van de diverse partijen zijn veelal gelijkwaardig, de premies kunnen onderling echter enorm verschillen. Wij kunnen u daarbij behulpzaam zijn en u meestal een interessante aanbieding doen.

Klik hier om informatie op te vragen.

Caravanverzekering

Wanneer u een caravan heeft wilt u uw kostbare bezit uiteraard goed verzekeren. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Maar u wilt zelf bepalen wát u verzekerd. Wij bieden u die mogelijkheid. Maatwerk dus!
Klik hier om zelf een vrijblijvende berekening te maken en desgewenst gelijk af te sluiten.

Glasverzekering

Indien schade aan glas niet is opgenomen in uw opstalverzekering kunt u deze ook apart verzekeren. Grote dubbele ruiten in uw woning kunnen, wanneer zij kapot gaan, een forse kostenpost betekenen. Overigens geldt dat ook voor bewoners van een huurhuis, want ruitbreuk valt vaak onder de zogenoemde ‘kleine reparaties’ die voor rekening van de huurder komen.

Met een glasverzekering bent u verzekerd tegen schade door glasbreuk. Verdere schade, in verzekeringsjargon "gevolgschade" genoemd, valt meestal niet automatisch onder deze verzekering. Voor mensen die hoog wonen, zoals bewoners van een flatgebouw, is het zaak extra attent te zijn op de vergoedingen die worden uitgekeerd wanneer voor herplaatsing van het glas speciale voorzieningen nodig zijn. Wij zijn u graag behulpzaam bij het in de gaten houden van die speciale gevallen! Klik hier om informatie op te vragen of
klik hier om het gelijk met uw inboedelverzekering te berekenen.

Inboedelverzekering

Inboedelverzekeringen vergoeden schade aan uw inboedel die wordt veroorzaakt door brand, storm, water en diefstal. De meeste inboedelverzekeringen vergoeden de nieuwwaarde van uw beschadigde inboedel. U moet die waarde echter vooraf goed inschatten. Gaat u uit van een te lage waarde, dan bent u namelijk onderverzekerd waardoor u bij schade niet alles vergoed krijgt. Er zijn verschillende soorten inboedelverzekeringen, waarbij een extra uitgebreide inboedelverzekering over het algemeen is aan te raden. Uiteraard zijn wij u graag behulpzaam om u een passend advies te geven.

Klik hier om te berekenen wat uw inboedelverzekering kost.

Kostbaarhedenverzekering

Wanneer u in het bezit bent van kostbaarheden zoals antiek, schilderijen of sieraden, dan kunt u daarvoor een kostbaarhedenverzekering afsluiten. Schade aan uw kostbaarheden wordt dan in principe, ongeacht de oorzaak, vergoed.

De kostbaarhedenverzekering is sedert het moment waarop beperkingen werden ingevoerd op de inboedelverzekering belangrijker geworden. De gebruikelijke inboedelverzekering biedt namelijk slechts een beperkte dekking. Het is sterk afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden of een kostbaarhedenverzekering nodig is. Laat u zich daaromtrent vrijblijvend door ons adviseren waarbij u ook de gevolgen voor uw andere verzekeringen in de gaten moet houden. Bij het afsluiten van een kostbaarhedenverzekering moet het verzekerd bedrag op de inboedelpolis in de meeste gevallen immers worden aangepast.

Motorfietsverzekering

U bent als bestuurder van een motorfiets kwetsbaar. Alfred Sturz weet er alles van, want hij rijdt zelf motor. En zorgt er natuurlijk voor dat ook ú als collega-motorrijder goed verzekerd wordt. Bereken hier zelf uit wat de verschillende mogelijkheden zijn voor uw motorfiets.

Woonhuis / Opstalverzekering

Uw eigen huis moet u tegen alle mogelijke schades verzekeren om dit bezit veilig te stellen. Met een opstalverzekering bent u gedekt tegen brand, stormschade, inbraakschade en vele andere schades. Ook bijbehorende schuur en garage zijn verzekerd, net als tuinhekken- en muren, de cv-installatie, leidingen, vaste parketvloeren of keukens. Opstalverzekeringen zijn er in diverse vormen, van een standaarddekking tot een polis met de meest uitgebreide dekking. Het is ook mogelijk glasschade mee te verzekeren, in de meeste gevallen een goedkoop alternatief voor de afzonderlijke glasverzekering. Wij geven u graag een vrijblijvend advies.

Klik hier om informatie op te vragen.

Rechtsbijstandverzekering

Een advocaat, die in een aantal gevallen verplicht wordt gesteld, is duur. Daarom is een gang naar de rechter in het algemeen een kostbare aangelegenheid. Met een rechtsbijstandverzekering huurt u juridische bijstand in. Juristen in dienst van de verzekeraar gaan dan voor u aan de slag en onderhandelen met de tegenpartij om tot een oplossing bij een eventueel geschil te komen. Mede door hun optreden loopt een geschil meestal niet uit op een proces. Overigens is een rechtsbijstandverzekering niet voor iedere Nederlander noodzakelijk. Wij bekijken graag of de kans groot is dat u in de toekomst voor hoge juridische kosten komt te staan.

Klik hier om informatie op te vragen.

Reisverzekering

Ziekte, diefstal van bagage, een ongeval, er kan tijdens een reis van alles gebeuren. Niet leuk natuurlijk, want behalve irritatie zorgt het veelal ook voor financiële ellende. Verzekeringen die u afsluit voor tegenslag in eigen omgeving zijn vaak slechts beperkt of in het geheel niet geldig. Een reisverzekering kan in een dergelijk geval zijn dienst bewijzen. Bekijk vooraf altijd of een reisverzekering werkelijk nodig is én welke onderdelen u wenst te verzekeren. Binnen de reisverzekering onderscheiden we vier belangrijke elementen: bagage, geneeskundige kosten, onvoorziene kosten en ongevallen. Ook een doorlopende reisverzekering behoort tot de mogelijkheden.
Wij werken samen met de meest bekende en grootste reisverzekeraar van Nederland, namelijk de Europeesche.

Klik hier om zelf een vrijblijvende berekening te maken en desgewenst gelijk af te sluiten.

Ziektekostenverzekering

U bent, misschien al jaren bij dezelfde, verzekerd bij een ziektekostenmaatschappij. In ieder geval heeft u de basis verzekering en wellicht ook een aanvullende verzekering. Maar ieder jaar passen maatschappijen hun voorwaarden en prijzen aan waardoor het aantrekkelijk kan zijn eens kritisch te kijken naar uw huidige polis. Wij bieden u hiervoor de ziektekosten vergelijkingsmodule aan die vele aanbieders met elkaar vergelijkt. En sluit u dan de verzekering af, kunt u gelijk de oude opzeggen. Let wel, opzeggen moet voor 31 december.
Klik hier om de vergelijker te starten.

 

 

 

 
 
 
Contact
 

©2001-2015 Sturz